• طرح خصوصی
 • 10تومان
  هرماه
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 10 MB حداکثر اندازه فایل
 • CPU 3 گیگاهرتز
 • 256 MB حافظه
 • طرح کسب و کار
 • 2010تومان
  هرماه
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 50 MB حداکثر اندازه فایل
 • CPU 5 گیگاهرتز
 • 1024 MB حافظه
 • طرح مگا
 • 50تومان
  هرماه
 • پهنای باند نامحدود
 • هیچ حداکثر اندازه فایل
 • CPU 5 گیگاهرتز
 • 4MB حافظه