• هواپیمای خصوصی
 • 10تومان
  در هر ماه
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • 10 MB حداکثر اندازه فایل
 • 3 GHZ CPU
 • 256 MB حافظه
 • طرح کسب و کار
 • 20تومان
  درهرماه
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 50 MB حداکثر اندازه فایل
 • 5 GHZ CPU
 • 1024 MB حافظه
 • طرح مگا
 • 50تومان
  درهرماه
 • پهنای باند نامحدود
 • هیچ حداکثر اندازه فایل
 • 5 GHZ CPU
 • حافظه: 4GB